Τρίτη, Ιουλίου 24, 2018

Κυριακή, Ιουλίου 22, 2018

φαρμακωμένος ο καιρός
παραμονεύει
μες τα στενά του κάτω κόσμου
να σε βρεί...
Σάββατο, Ιουλίου 21, 2018