Δευτέρα, Δεκεμβρίου 11, 2006... μέσα στο βράχο σύναζα
το γαίμα στάλα-στάλα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: