Πέμπτη, Απριλίου 12, 2007

αφού θυμάται και κάποιος άλλος
.
παίρνω θάρρος
και στέλνω τον υπέροχο
.

Ταύρο
.
καθώς και
.

τον Δεξίλεωαπό το αρχαίο κοιμητήριο της Αθήνας
τον ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ