Σάββατο, Αυγούστου 04, 2007

Amedeo Modigliani II
.
expressionisme
.
.

LES FEMMES

les bas rouges


Achmatova endormie


femme à la chemise


Δεν υπάρχουν σχόλια: