Σάββατο, Σεπτεμβρίου 08, 2007Norma
.
.
.
.
Vincenzo Bellini
.
.
.
.
.
.
.
.
Casta diva
.
che inargenti
Queste sacre antiche piante
A noi volgi il bel sembiante
Senza nube e senza vel
.
Casta diva...
.
Tempra o diva
Tempra tu de' cori ardenti
Tempra ancoralo zelo audace
.
Casta diva...
E senza vel
Δεν υπάρχουν σχόλια: