Κυριακή, Μαΐου 25, 2008

η παρακάτω εικονογράφηση
της Μονής της Χώρας
έχει γίνει σύμφωνα με τα
απόκρυφα ευαγγέλια


Τρούλος
στην "Μονή της Χώρας"
.
.
Δευτέρα 19 Μάη, του 08

.
"Βασιλίς"
.
III.
.
Η μη συνήθης εικόνα της Ανάστασης.
.
Εδώ ο Ιησούς ποδοπατά και σπάει τα μνήματα,
δεν ανασταίνεται ο ίδιος,
μα ανασταίνει τον Αδάμ και την Εύα
.
.
Το σύμπαν ελισσόμενο σε μορφή κοχλία
.
(αυτή η εικόνα μου θυμίζει στον Κεράτιο κόλπο,
τον ομόκεντρο κύκλο των νερών,
τον κοχλία, που είδα από πάνω πριν λίγες ώρες)
.
.
στον τρούλο,
το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού *
.
(το γενεαλογικό δέντρο δεν υπάρχει ασφαλώς γραπτό εδώ, στο μνημείο…
απλά, το προσέθεσα, μήπως κάποιος ενδιαφέρεται)
.
.
* Ματθαίος
.
2. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού,
3. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ,
4. Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών,
5. Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της Ρούθ, Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί,
6. Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου,
7. Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε τον Ασά,
8. Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν,
9. Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν,
10. Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν,
11. Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος.
12. Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ,
13. Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ,
14. Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ,
15. Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ,
16. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός.
.
.
.
.
Η Παναγία έγκυος
.
(ίσως δεν υπάρχει άλλη τέτοια απεικόνιση)
.
.
Η επταβηματίζουσα
.
η Παναγία 6 μηνών
κάνει τα πρώτα βήματα
.
.
.
το θαύμα με τον λεπρό
.
ρεαλιστικό, δεν είναι;
.
.
Επί Ιουστινιανού έγινε η εσωτερική επένδυση της Μονής, με ορθομαρμάρωση,
ειδική τεχνική, ως να σχίζεται ακριβώς στη μέση -σε δύο φύλλα- το μάρμαρο, ώστε τα δύο φύλλα να είναι πανομοιότυπα. Έτσι ντύνονταν οι τοίχοι.
.
.
.
.
.συμπαθάτε την κακή λήψη...
το κάθε τι
ήταν ψηλά, ως δυό πολυκατοικίες,
κι αλλού απείρως ψηλότερα !
ας δώσουμε πιότερο σημασία
στη σημασία των εικόνων
και των πραγμάτων...
.
.
.
.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΒΑΣΙΛΙΣ
Καισάρων αίμα, αγάπη σταυρού, κιόνων νους
Χυμένα ομού χαίρε Βοσπόρου νύμφη.
Με αιματοβαμμένο χιτώνα με στέμμα χρυσό
Φλεγόμενο βιβλίο με δόξες με πανηγυρισμούς
Με πυργωμένο κάστρο με τρούλο πυρσό
Ψηφιδοκέντητη, πολυϊστόρητη μεθά και νήφει.

Δεν είναι στόμα που θα βρει γέλιο για να γελάσει
ο δαίμων θα αποκαρδιωθεί το χρώμα του θα χάσει

quartier libre είπε...

εγώ κι απόψε
κουρελάκι στον αέρα
κι εσύ εδώ.
σ' ευχαριστώ αληθινά, ector