Τετάρτη, Ιουνίου 08, 2011

.
μιά συζήτηση γιά τα τρέχοντα,
με τον φιλό σοφο Στέλιο Ράμφο
.
σταχυολογώ :
.
- βαθύ έλλειμα στην πολιτική ζωή
.
- νοσηρή πολιτική ζωή
.
- το δημόσιο είναι στο απειρόβλητο. αυτό, δημιουργήθηκε λόγω της "πελατειακής σχέσης"
.
- έχουμε , ως κοινωνία και ως πολιτεία, την κουλτούρα της μερικότητας (ο καθείς γιά το άτομό του, και το κράτος επίσης...)
.
- να βγούμε από την μερικότητα - προς την συλλογικότητα
.
- οι πολιτικοί να δώσουν το παράδειγμα - μείωση μισθών, προνομίων κ.τ.λ.
.
- πού βρίσκεται η διανόηση ; !
.
- πρέπει ανάμεσα στο απαξιωμένο πολιτικό σύστημα και τον κόσμο να υπάρξει σύγκλιση
.
- δικαιολογημένη η δυσφορία του κόσμου, αδιέξοδη η στόχευση
.
- η κοινωνία σήμερα είναι πιό μπροστά - πιό άναρθρα
.
- κρίση εμπιστοσύνης και αξιών
.
- το συμβολικό επίπεδο στο οποίο εξελίσσονται τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμο
.
- τα προβλήματά μας έχουν κρίσιμο πνευματικό υπόβαθρο
.
- ο διχασμός πολιτικού συστήματος και κόσμου - πρόκειται γιά πολιτική, που δε λαμβάνει υπ' όψιν την ψυχή του κόσμου
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: