Τετάρτη, Μαρτίου 11, 2020Τον χειμώνα ετούτο (του 2020...)
άμα τον πηδήσουμε
γι άλλα δέκα χρόνια
άιντε....
Δεν υπάρχουν σχόλια: