Κυριακή, Ιουνίου 10, 2007

σαγαπητός
σφίλος
σμίχελης a dit :

"σύρμα σύρμα
ήρθανε ήρθαν
τα δάση τα δάση
ανοίξετε ανοίξτε "

και


μίλα μιλούνε
τα έτη σαν έλη
αντλία χημείας
το ματι της έξης

και

αλλιώς μίλα!!
μιλούνε τα έτη σαν έλη
αντλία χημείας το μάτι της έξης

ή

μίλα!!
μιλούνε τα έτη
σαν έλη,
αντλία χημείας
το ματι
της έξης


παιδούδι μου,
τι ασκήσεις μου βάνεις!...

Δεν υπάρχουν σχόλια: